Miljø / Gjenvinning

TL Sport / Sune Sport AS (videre beskrevet som TL Sport) er medlem av Grønt Punkt Norge AS og Renas. Vi deltar aktivt for innsamling og gjenvinning av emballasje, samt retur av el-avfall.

Les mer om Grønt Punkt Norge AS sitt arbeide her ! Les mer om Renas AS sitt arbeide her !

 

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

TL Sport er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler.

TL Sport ansvar som importør:
Kasserte elektriske og elektroniske produkter
Som en importør av elektriske og elektroniske produkter er TL Sport med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet.Komplett løser sine forpliktelser gjennom å være med i Elsirk sitt retursystem for EE-avfall.
TL Sport søker også i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall.

TL Sport ansvar som forhandler:
Kasserte elektriske og elektroniske produkter
TL Sport tar i mot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt. TL Sport tar også imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.
Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som TL Sport omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.
Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal TL Sport etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall.  TL Sport tar imot avfall på vårt lager vederlagsfritt. Aresse.: Østre Aker vei 203, 0975 Oslo
TL Sport sørger for at EE-avfallet som leveres inn ikke innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet blir heller ikke redusert.

Alt som har/trenger et batteri eller en stikk-kontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.

Nettbutikk utviklet av TL Sports webavdeling i samarbeid med syntaxerror.no © TL Sport 2018